DHTFOODS CO.,LTD

  • Số 14/18 KP Bình Hòa, Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
  • ĐT: (0274) 3 797 032 - Fax: (0274) 3 797 031
  • Hotline: 0938 036 955
  • Website: www.dhtfoods.com